Hot line 24/7: 0902 443 443(Mr Phương) - 0903 434 824(Ms Hoa)

Khi bạn muốn bán:

Nếu hàng ít, đơn giản, chúng tôi chỉ cần bạn gởi hình qua viber, zalo là báo giá ngay.

Nếu hàng nhiều, lập tức có nhân viên mua hàng đến xem, thẩm định giá, rồi cùng bạn thống nhất giá cả.

Xong phần báo giá, chúng tôi sẽ cho tháo gỡ, chở hàng đi đúng yêu cầu thời gian bạn muốn.

Trước khi xe chở hàng đi, chúng tôi sẽ thanh toán 100% bằng tiền mặt cho bạn.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ mặt bằng rồi bàn giao lại.

0902.443.443