Hot line 24/7: 0902 443 443(Mr Phương) - 0903 434 824(Ms Hoa)

1, Nếu mua trực tiếp ở kho

Sau khi mua hàng, lên đơn hàng, khách vui lòng đặt cọc 1 ít.

Khi giao hàng xong, khách thanh toán hoàn tất bằng cách đưa tiền mặt cho nhân viên giao hàng hoặc chuyển khoản theo tài khoản bên dưới.

2, Nếu ở xa, mua online

Sau khi mua xong, được nhân viên bán hàng xác nhận, khách vui lòng đặt cọc 1 it bằng cách chuyển khoản vào tài khoản bên dưới

Đến đúng ngày giao hàng, nhân viên chúng tôi sẽ gọi nhắc khách là hôm nay giao hàng, khách vui lòng chuyển khoản hoàn tất để nhân viên giao hàng chuyển hàng ra nhà xe giao đến nhà khách (khách không có tài khoản, có thể trả trực tiếp cho nhà xe khi nhận hàng)

3, Danh sách ngân hàng: Liên Hệ - 0902 443 443

0902.443.443