Hot line 24/7: 0902 443 443(Mr Phương) - 0903 434 824(Ms Hoa)

DANH MỤC: THANH LÝ MÁY BƠM HƠI CŨ

Máy nén khí công xuất 2hp điện 220V

Gọi:0902 443 443

Máy nén khí công xuất 2hp điện 220V

4,900,000

Xem nhanh

Máy bơm hơi MASDA mới

Gọi:0902 443 443

Máy bơm hơi MASDA mới

1,950,000

Xem nhanh

Máy nén khí taiwan zin 2cap moto 10hp

Gọi:0902 443 443

Máy nén khí taiwan zin 2cap moto 10hp

15,500,000

Xem nhanh

Máy nén khí PEGRSUS mới 99%

Gọi:0902 443 443

Máy nén khí PEGRSUS mới 99%

6,900,000

Xem nhanh

máy nén khí 1hp nhật zin

Gọi:0902 443 443

máy nén khí 1hp nhật zin

4,999,000

Xem nhanh

máy nén khí công nghiệp 15hp

Gọi:0902 443 443

máy nén khí công nghiệp 15hp

35,000,000

Xem nhanh

máy nén khí điện 220V gia đình sài

Gọi:0902 443 443

máy nén khí điện 220V gia đình sài

9,900,000

Xem nhanh

máy nén khí 1hp nhật zin

Gọi:0902 443 443

máy nén khí 1hp nhật zin

5,100,000

Xem nhanh

máy nén khí

Gọi:0902 443 443

máy nén khí

9,900,000

Xem nhanh

máy nén khí

Gọi:0902 443 443

máy nén khí

6,900,000

Xem nhanh

máy nén khí

Gọi:0902 443 443

máy nén khí

31,500,000

Xem nhanh

máy nén khí

Gọi:0902 443 443

máy nén khí

5,150,000

Xem nhanh

máy nén nhật 3hp

Gọi:0902 443 443

máy nén nhật 3hp

9,900,000

Xem nhanh

bình chứa hơi tứ 50lit đến 1500lit

Gọi:0902 443 443

bình chứa hơi tứ 50lit đến 1500lit

5,200,000

Xem nhanh

máy nén khí

Gọi:0902 443 443

máy nén khí

5,200,000

Xem nhanh

máy nén khí

Gọi:0902 443 443

máy nén khí

29,500,000

Xem nhanh

MÁY BƠM HƠI NHẬT

Gọi:0902 443 443

MÁY BƠM HƠI NHẬT

15,600,000

Xem nhanh

MÁY BƠM HƠI ( HÀNG BÃI )

Gọi:0902 443 443

MÁY BƠM HƠI ( HÀNG BÃI )

9,700,000

Xem nhanh

Máy bơm hơi Comg giá 19t

Gọi:0902 443 443

Máy bơm hơi Comg giá 19t

19,000,000

Xem nhanh

Máy bơm hitachi 3-5-7,5 hp giá 10-16-19 tr

Gọi:0902 443 443

Máy bơm hitachi 3-5-7,5 hp giá 10-16-19 tr

10,000,000

Xem nhanh

Máy mới bảo hành 3 tháng giá 2tr300

Gọi:0902 443 443

Máy mới bảo hành 3 tháng giá 2tr300

1,950,000

Xem nhanh

Bình 100L 3 đầu máy mới bảo hành 3 tháng giá 5tr300

Gọi:0902 443 443

Bình 100L 3 đầu máy mới bảo hành 3 tháng giá 5tr300

5,300,000

Xem nhanh

Lusen mới 100% máy khô, giá 2tr300(bảo hành 3 tháng)

Gọi:0902 443 443

Lusen mới 100% máy khô, giá 2tr300(bảo hành 3 tháng)

2,300,000

Xem nhanh

Máy nén khí Hitachi 3pha 7,5hp giá 19tr

Gọi:0902 443 443

Máy nén khí Hitachi 3pha 7,5hp giá 19tr

19,000,000

Xem nhanh

Máy nén khí hitachi 3pha 5hp(16tr)

Gọi:0902 443 443

Máy nén khí hitachi 3pha 5hp(16tr)

16,000,000

Xem nhanh

Máy nén khí Hitachi 3pha 3hp giá 10tr

Gọi:0902 443 443

Máy nén khí Hitachi 3pha 3hp giá 10tr

10,000,000

Xem nhanh

Máy nén khí Hitachi 3pha 3hp giá 9tr500

Gọi:0902 443 443

Máy nén khí Hitachi 3pha 3hp giá 9tr500

9,500,000

Xem nhanh

MÁY BƠM HƠI HITACHI

Gọi:0902 443 443

MÁY BƠM HƠI HITACHI

10,000,000

Xem nhanh

Máy bơm hơi nhập TOSCON

Gọi:0902 443 443

Máy bơm hơi nhập TOSCON

5,200,000

Xem nhanh

Máy bơm hơi nhập iWATA

Gọi:0902 443 443

Máy bơm hơi nhập iWATA

10,000,000

Xem nhanh

Máy bơm hơi nhập BENBICO

Gọi:0902 443 443

Máy bơm hơi nhập BENBICO

10,000,000

Xem nhanh

Máy bơm hơi nhập PUMA

Gọi:0902 443 443

Máy bơm hơi nhập PUMA

3,200,000

Xem nhanh

0902.443.443