Hot line 24/7: 0902 443 443(Mr Phương) - 0903 434 824(Ms Hoa)

HÀNG THANH LÝ MỚI VỀ

TỦ 7 HỘC GỖ XOAN ĐÀO

Gọi:0902 443 443

TỦ 7 HỘC GỖ XOAN ĐÀO

4,000,000

Xem nhanh

Bàn vi tính

Gọi:0902 443 443

Bàn vi tính

Giá: Liên hệ

Xem nhanh

Máy phát điện

Gọi:0902 443 443

Máy phát điện

Giá: Liên hệ

Xem nhanh

Máy dập hàng nhập

Gọi:0902 443 443

Máy dập hàng nhập

Giá: Liên hệ

Xem nhanh

TỦ 7 HỘC GỖ SỒI NGA

Gọi:0902 443 443

TỦ 7 HỘC GỖ SỒI NGA

4,000,000

Xem nhanh

Máy tiện

Gọi:0902 443 443

Máy tiện

Giá: Liên hệ

Xem nhanh

Máy phay CNC

Gọi:0902 443 443

Máy phay CNC

Giá: Liên hệ

Xem nhanh

Máy bơm hơi nhập PUMA

Gọi:0902 443 443

Máy bơm hơi nhập PUMA

3,200,000

Xem nhanh

Máy khoan Nhật

Gọi:0902 443 443

Máy khoan Nhật

Giá: Liên hệ

Xem nhanh

Đồ cũ các loại

Gọi:0902 443 443

Đồ cũ các loại

Giá: Liên hệ

Xem nhanh